Individualaus namo projektas daromas specialiai Jums, atsižvelgiant į kiekvieno Jūsų šiemos nario poreikius bei racionalizuojant Jūsų biudžeto išlaidas. Būtent pagal individualius namo projektus yra statomi unikalūs vienetiniai namai.

namas1x
.

PAS MUS JŪS GAUSITE PILNĄ INDIVIDUALAUS NAMO PROJEKTO BYLĄ, KURIĄ TURĖDAMI GAUSITE STATYBOS LEIDIMĄ

PRIEŠ PRADEDANT PROJEKTUOTI

 • Jūs sutvarkote ir pateikiate mums projektavimo dokumentus.
 • Mes užsakome projektavimo sąlygų sąvadą (savivaldybėje pagal gyvenamą vietą).
 • Užsakoma topografinė nuotrauka
 • Užsakomi grunto tyrimai
 • Jūs užpildote projektavimo užduoties formą
 • Kartu išsiaiškiname Jūsų namo viziją, pageidavimus bei norus 

 

INDIVIDUALAUS GYVENAMOJO NAMO PROJEKTO SUDĖTIS

Projektas vykdomas dviem etapais:

 • Eskizinis projektas
 • Techninis projektas

Pirmiausia pradedamas eskizinis projektas, kurio metu architektas Jums pasiūlo mažiausiai du Jūsų gyvenamojo namo variantus (rodomos vizualizacijos, planų, fasadų eskizai). Eskizuojama tol, kol visiškai susitariama su užsakovu dėl namo sprendinių. Užsakovui patvirtinus galutinį variantą, pradedamas techninis projektas.

Techninis projektas tai vientisas dokumentas, kurio pagrindu:

 • gaunamas leidimas statybai.
 • parenkamas statybos rangovas.
 • rengiamas darbo projektas.
 • parenkami statybos produktai bei įrenginiai.
 • atliekami statybos darbai

 

STATYBOS LEIDIMUI GAUTI YRA PRIVALOMOS ŠIOS TECHNINIO PROJEKTO SUDEDAMOSIOS DALYS:

1. BENDROJI DALIS

Projekto dokumentų sudėties žiniaraštis (bylų pavadinimai, žymenys).
Bendrieji statinio rodikliai.
Bendrasis aiškinamasis raštas.
Techninės specifikacijos.
Projektavimo sąlygų sąvadas.
Pritarimų, suderinimų dokumentai.
Protokolai, aktai ir kiti dokumentai.
Projektuotojo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.
Projekto vadovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai.

2. SKLYPO PLANO DALIS

Situacijos planas su sanitarine ir kitomis apsaugos zonomis (topografinė sklypo plano nuotrauka).
Statybos sklypo planas (statinių išdėstymo planas).
Sklypo vertikalus planas (sklypo aukščių planas).
Aplinkotvarkos planas (sklypo sutvarkymo ir dangų planas).
Suvestinis inžinerinių tinklų planas.

3. ARCHITEKTŪRINĖ DALIS

Pamatų planas.
Aukštų planai.
Stogo planas.
Fasadų planai.
Namo pjūvio planai.
Namo konstrukcijų detalių planai.
Specifikacijos.

4. VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS

Vandens grežinio projektas arba jungimasis prie miesto vandentiekio projektas.
Nuotekų kaupimo rezervuaro arba valymo įrenginių projektas.
Lauko vandentiekio ir kanalizacijos pajungimo planas.

5. ELEKTROTECHNIKOS DALIS
Lauko elektros tinklo pajungimo prie miesto tinklų planas.

Pas mus Jūs gausite pilną individualaus namo projekto bylą, kurią turėdami gausite statybos leidimą.